Træning i Skovbakken Tennis

Skovbakken Tennis ønsker et disciplineret, motiverende og støttende træningsmiljø, som sætter rammen for, at den enkelte spiller kan udvikle sig og nå sine individuelle mål.

Træningen foregår i grupper og forestås af trænere, hvis mål det er at yde kompetent, energisk og opmærksom coaching af gruppen som helhed samt af de enkelte spillere. Gruppetræningen har til formål at skabe et sundt konkurrencedygtigt miljø, som fremmer selvmotivation, ansvar for egen udvikling og medansvar for gruppen.

Den fysiske træning fokuserer på øvelser vedrørende fodarbejde, styrke, balance, hurtighed, koordination, fleksibilitet, bevægelse og genoptræning, som er specifikke for tennissporten.

Forventninger til spilleren

I Skovbakken Tennis forventer vi et højt niveau af uafhængighed og modenhed hos spilleren, og at spilleren tager ansvar for egen adfærd, holdning og handlinger. Vi forventer, at spilleren viser respekt for trænerteamet, klubbens andre spillere, spillerforældre og sig selv. Vi forventer, at spilleren kommunikerer tydeligt og åbent, men i respekt for andre. Dette gælder til træning og i alle sammenhænge, hvor spilleren repræsenterer klubben, såsom individuelle turneringer og holdturneringer. Ældre spillere har et særligt ansvar for at optræde som rollemodeller for deres yngre tenniskammerater.

 

SKOVBAKKEN TENNIS KONTOR

Har du spørgsmål vedr. træning/medlemskab er du velkommen til at kontakte os.