Bestyrelse

Bestyrelsen i Skovbakken Tennis står for den overordnede ledelse af klubben. Den består af formanden, næstformanden, en kasserer samt fire øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling for en toårig periode.

 

Formand
Mads Hjortskov

Næstformand
Dorte Klüwer

Kasserer
Lambros Kostopoulos

Øvrige medlemmer
Peter Lethan

Suppleanter
Mette Dimes
Hanne Skov

Kontakt bestyrelsen på skovbakkentennis.bestyrelsen@gmail.com