Bestyrelse

Bestyrelsen i Skovbakken Tennis står for den overordnede ledelse af klubben. Den består af formanden, næstformanden, en kasserer samt fire øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling for en toårig periode.

Formand
Gry Roland

Næstformand
Dorte Klüwer

Kasserer
Tine Rolighed Andersen

Øvrige medlemmer
Peter Lethan
Lambros Kostopoulos
Mette Dimes

Suppleanter
Lars Lyhne
Mathias Lindhardt

Kontakt bestyrelsen på skovbakkentennis.bestyrelsen@gmail.com